News

Las comunidades humanas de cazadores-recolectores ya llevaban a cabo incendios controlados hace 11.000 años con el objetivo de abrir claros y zonas de pasto para los animales silvestres y mejorar así la productividad. Hasta ahora se pensaba que esta práctica no había empezado hasta el Neolítico, hace unos 9.000 años, y que no se había generalizado hasta la Edad de Hierro, hace unos 3.000 años. Ahora, una investigación liderada por la Universitat de Barcelona (UB), y que ha contado con la participación del IPHES-CERCA y la colaboración de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), muestra que el ser humano empezó a transformar el paisaje mediante el fuego antes de lo que se pensaba. Los resultados han sido publicados en la revista internacional Catena.

Les comunitats humanes de caçadors-recol·lectors ja duien a terme incendis controlats fa 11.000 anys amb l’objectiu d’obrir clarianes i zones de pastura per als animals silvestres i millorar així la productivitat. Fins ara es pensava que aquesta pràctica no havia començat fins al Neolític, fa uns 9.000 anys, i que no s’havia generalitat fins l’Edat de Ferro, fa uns 3.000 anys. Ara, una recerca liderada per la Universitat de Barcelona (UB) i que ha comptat amb la participació de personal investigador de l’IPHES-CERCA i la col·laboració de Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC), mostra que l’ésser humà va a començar a transformar el paisatge mitjançant el foc abans del que es pensava. Els resultats han sigut publicats a la revista internacional Catena.

La col·laboració entre el grup de Dinàmica Litòsferica (GDL) de Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC) i el grup de Càlcul Numèric i Simulació (LaCaN) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es consolida, renovant la seva Unitat Associada entre ambdues entitats. Mitjançant la Unitat Associada, el GDL, amb la seva experiència en l'estudi de la litosfera, i LaCaN, especialitzat en la simulació i l'ús de mètodes numèrics, continuen avançant en la modelització i simulació de processos geològics i geofísics.

Se consolida la colaboración entre el grupo de Dinámica Litosférica (GDL) de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) y el grupo de Calculo Numérico y Simulación (LaCaN) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), renovando su Unidad Asociada entre ambas entidades. A través de la Unidad Asociada, el GDL, con su experiencia en el estudio de la litosfera, y LaCaN, especializado en la simulación y el uso de métodos numéricos, continúan avanzando en el modelado y simulación de procesos geológicos y geofísicos.

Una nueva investigación de Geociencias Barcelona ha identificado los subproductos industriales que pueden jugar un papel clave en la eliminación eficaz del CO2. De acuerdo con el estudio, publicado en la revista International Journal of Greenhouse Gas Control, los residuos relacionados con la extracción minera de diamantes, níquel e ilmenita, así como a la explotación de canteras de dunita y mármol, pueden ser claves para la eliminación eficaz de CO2.

Scientists from Geociencias Barcelona del CSIC (GEO3BCN-CSIC) and the Universitat d'Alacant have explored a promising strategy to address one of the most pressing challenges of our time: carbon dioxide removal. The new study, published in the International Journal of Greenhouse Gas Control, identifies which industrial by-products are suitably reactive to remove CO2, either from the atmosphere or as a concentrated gas, and at what reaction rates.

Un dels desafiaments actuals més importants és reduir el diòxid de carboni de l’atmosfera en l’ordre de desenes de gigatones anuals per a l’any 2100. Una nova investigació en què participa el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha identificat els subproductes industrials que poden jugar un paper clau a l’eliminació eficaç del CO2. D’acord amb l’estudi, els residus relacionats amb l’extracció minera de diamants, el níquel i la ilmenita, així com l’explotació de pedreres de dunita i marbre, poden ser essencials ja que provoquen reaccions que converteixen el CO2 en compostos segurs. El treball, que es publica a la revista International Journal of Greenhouse Gas Control, l’han dut a terme els investigadors Liam Bullock i José Luis Fernández-Turiel de Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC) i David Benavente de la Universitat d’ Alacant (UA).

Geosciences Barcelona and the Faculty of Earth Sciences of the University of Barcelona organized GEOSPEECHES 2023, a new event which aims to empower junior researchers to share their work. PhD candidates from CSIC and UB showcased their research through posters presentations in the Faculty's hall. 

Amb l'objectiu de reforçar la cooperació internacional en la prevenció i gestió de desastres naturals, Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC) va rebre una delegació japonesa de la prefectura d'Oita composta per representants de la Universitat d'Oita i l'empresa SAP Japó. Aquesta trobada es va dur a terme en el context de la iniciativa EDISON (Earth Disaster Intelligent System & Operational Network), una plataforma d'informació dissenyada per integrar i analitzar dades clau amb l'objectiu de prevenir i mitigar catàstrofes naturals, així com respondre de manera eficaç a situacions d'emergència.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la prevención y gestión de desastres naturales, Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) recibió a una delegación japonesa de la prefectura de Oita compuesta por representantes de la Universidad de Oita y la empresa SAP Japón. Este encuentro se llevó a cabo en el contexto de la iniciativa EDISON (Earth Disaster Intelligent System & Operational Network), una plataforma de información diseñada para integrar y analizar datos clave con el objetivo de prevenir y mitigar catástrofes naturales, así como responder de manera eficaz ante situaciones de emergencia.

With the aim of strengthening international cooperation in the prevention and management of natural disasters, Geosciences Barcelona (GEO3BCN-CSIC) welcomed a Japanese delegation of the Oita prefecture composed of representatives from the University of Oita and SAP Japan. This meeting took place in the context of the EDISON initiative (Earth Disaster Intelligent System & Operational Network), an information platform designed to integrate and analyze relevant data to prevent and mitigate natural disasters and respond effectively to emergency situations.

Subcategories

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk